Neum Vukovaru

Vukovar-W
Vukovar-WNeum Vukovaru
 
Neum je odao priznanje gradu heroju i njegovoj žrtvi za hrvatski narod: dva autobusa i znatan broj drugih prevoznih sredstava odveo je veolik broj župljana  u Vukovar. A i oni koji su ostali učinili su ono što je bilo u njihovoj moći. Svijeće su se palile na dva mjesta: na magistrali za Neumljane i prolaznike, i posebno svečano  kod spomen obilježja. Nakon sv. mise koju su slavili s punom crkvom Božjeg puka don Stipe i don Ivica blagoslovljene su i zapaljene svijeće s kojim se krenulo od župske crkve  putem sv. Ante kroz Vukovarsku ulicu do spomen-obilježja braniteljima uz glasnu molitvu. Don Stipe je kod križa izmolio  molitvu za vukovarske i sve druge branitelje. Procesiju je organizirala Udruga žena Kraljica Katarina i braniteljske udruge.