SV. FRANJO KSAVER

SV. FRANJO KSAVER
Sv.-Franjo-Ks-WSVETI FRANJO KSAVERSKI

U subotu 3. prosinca Katolička Crkva slavi sv. Franju Ksaverskog. Ovog, našem narodu malo poznatog sveca koji se inače u svijetu veoma slavi kao najveći misionar nakon sv. Pavla Apostola, predstavljamo našoj publici u rubrici PASTORAL – KATEHEZA – KATMA. I želimo potaknuti naše vjernike da mole ovog velikog misionara za naše misije i misionare, osobiito nakon mučeničke smrti naše časne sestre Lukrecije Mamić! Pročitajte!