Sv. Nikola Tavelić

Nikola-Taveli-W

Nikola-Taveli-WSVETI NIKOLA TAVELIĆ

Sveti Nikola Tavelić se osobito svečano slavi u hrvatskom narodu kao prvi proglašeni svetac Hrvata. Sveci mučenici imaju osobitu čast, a i onda zagovorničku moć jer su za Boga položili život. Isus je rekao: “Nema veće ljubavi od ove da netko položi život za svoje prijatelje.” U našoj župi se sveti Nikola Tavelić osobito slavi u crkvi u Dužima. U ponedjeljak je njegov blagdan, misa u duževskoj crkvi je u 1100 sati, a u župnoj crkvi u 1700 sati. Ne zaboravimo: sveci se štuju radosnom molitvom i pjesmom u crkvi gdje se slavi misa njima na čast, obiteljska gozba je samo dodatak slavlju!!!