SVETA KATA

kATARINA-2
kATARINA-2Sveta Katarina Aleksandrijska
sveta Kata, snijeg na vrata
 
Sveta Kata, snijeg na vrata – poznati je narodni izričaj koji nas najčešće, osim snijega, asocira i na čitanke prvog razreda osnovne i omiljenu pjesmicu o zimskim radostima. No, sv. Kata, odnosno Katarina Aleksandrijska koja se svake godine slavi 25.studenog što je i razlog povezivanja ove svetice sa otvaranjem „sezone zimskih radosti“ velika je katolička svetica čiji je život obilježilo mučeništvo.
Pretpostavlja se da je rođena 282.-e godine, a umrla mučeničkom smrću305. godine poslije Krista za vrijeme cara Dioklecijana čije je strašno progonstvo kršćana obilježilo sve rimske provincije.
Prema predaji, sveta Katarina je bila lijepa i mlada Egipćanka koju je osim ljepote krasila i predanost Kristu.
Za vrijeme njezinog života za upravitelja Aleksandrije car Dioklecijan postavio je Maksimina Daju, Rimljanina koji je ostao upamćen po neuspješnim vojnim operacijama ali i uspješnom progonu kršćana.
Predaja kaže da se ovaj upravitelj bezglavo zaljubio u lijepu djevicu Katarinu te je odlučio razvrgnuti svoj već sklopljeni brak te oženiti ovu buduću sveticu koja na to nije pristajala.
Predaja kaže da je Katarina u to vrijeme pozvana na jednu svečanost koja je između ostalog uključivala i pogansko žrtvovanje životinja, no zbog svoje vjere odbila je sudjelovati u tome. Upravitelj Daja, zaluđen Katarininom ljepotom, a vjerojatno privučen njezino svetom nepokolebljivošću, uporno je stoga tražio  načina kako da slomi njezin duh i prisvoji je k sebi.
Dosjetio se tako, okupiti 50 filozofa i mudraca koji su za zadaću dobili uvjeriti Katarinu kako Isus Krist ne može biti Bog jer je umro na križu. No, Katarina, ispunjena i vođena Duhom odlučno se suprotstavila svojim govorom te vrsnim poznavanjem filozofije i teologije te je pridobila na svoju stranu mudrace koji, rasvijetljeni milošću, prionuše uz kršćanstvo. U očima pogana dvostruko poraženi, zadobiše mučeničku krunu jer ih je Maksimin stavio na muke i pogubio.
Razjaren Katarininom pobjedom, upravitelj Daja se razbjesnio te je dao načiniti užasnu mučeničku spravu, kotač s bodežima koji je Katarinu trebao pogubiti strašnom smrću. No, djelovanjem Božje milosti, kotač se raspao.
Tada je Katarina odvedena izvan grada gdje joj je odrubljena glava te je tako pogubljena.
Prema predaji, anđeli su tijelo sv. Katarine prenijeli na Sinaj i ondje ga sahranili. Na tom mjestu podignut je kasnije slavni samostan Sv. Katarine koji postoji još i danas. Egipatski predsjednik Anvar El Sadat kraj tog je samostana 19. studenoga 1979. započeo gradnjom velikog religioznog središta za tri jednobožačke religije: kršćansku, židovsku i muslimansku, da to mjesto, gdje je Bog u Starom zavjetu Mojsiju predao 10 zapovijedi, bude mjestom molitve i klanjanja jedinome pravome Bogu.
Kao malo koja svetica, Katarina Aleksandrijska posebno je štovana kod kršćanskih umjetnika koji je u svojim djelima prikazuju kao kraljevnu, okrunjenu ružama, s palmom u ruci, uz strahovito mučilo kotača s bodežima, ili pak njezine zaruke s Kristom. Sveta Katarina doista i jest po svome svetačko čistom i djevičanskom životu te po svojoj predanosti kršćanskoj vjeri za koju je podnijela mučeničku smrt,  Kristova zaručnica.
Inače, ova se svetica ubraja se među 14 pomoćnika u nevolji. Da bi nam bilo jasnije, radi se o moćnim zagovornicima u raznim potrebama i teškim situacijama ( sveti Akacije, sveta Barbara, sveti Blaž, sveti Erazmo, sveti Cirijak, sveti Kristofor, sveti Dionizije sveti Egidije, sveti Eustahije, sveti Juraj, sveta Margareta, sveti Pantaleon, sveti Vid te naša sveta Katarina).
Sveta Kata, zaštitnica je djevojaka i djevica, učenika, učitelja, filozofa, književnika i knjižničara, odvjetnika i sveučilišta. Zaštitnica je i bolnica, poljskih plodova, pomoćnica pri bolestima svih vrsta, naročito oboljenja glave i jezika, pri nedostatku mlijeka majki dojilja, pri govornim poteškoćama, te pri potrazi za utopljenicima.
Lik svete Katarine simbol je čiste i istinske ljepote, ali ne one izvanjske iako ju je i ta krasila već one duševne, djevičanske koja ju je toliko oplemenila da je postala jedna od najvećih kršćanskih svetica.