SVETI IVAN APOSTOL

iVAN-nINA
iVAN-nINASveti Ivan – apostol i evanđelist kojemu je Isus povjerio svoju majku
 
Učenik kojega je Isus volio i povjerio mu svoju majku nakon Njegove ovozemaljske smrti.
Smatra se da je autor četvrtog Evanđelja, triju poslanica i Knjige Otkrivenja.
Ivan i Jakov stariji bila su dva brata žestoke prirode, Zebedejevi sinovi. Obojica su ostavili svoje ribarske mreže i zamijenili ih naukom Spasitelja.
Ivan je bio učenik Ivana Krstitelja, te je zajedno sa Andrijom prvi pošao za Isusom Kristom.
„(Iv. 1,35)…  35Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. 36Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: “Evo Jaganjca Božjega!” 37Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. 38Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: “Što tražite?” Oni mu rekoše: “Rabbi” – što znači: “Učitelju – gdje stanuješ?” 39Reče im: “Dođite i vidjet ćete.” Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura…“
 
Ivana je njegov zanos, često mogao gurnuti u nepromišljene i odvažne pokušaje, no Isusovo povjerenje u njega bilo je očito, pogotovo prilikom raspeća.
Suočen sa smrću, Isus je ostavio svoju majku Blaženu Djevicu Mariju, na brigu Ivanu, radije nego bilo kome drugome.
 
… (Mt 27,55-56; Mk 15,40-41; Lk 23,49)
    25Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. 26Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: “Ženo! Evo ti sina!” Zatim reče učeniku: “Evo ti majke!” 27I od toga časa uze je učenik k sebi.“
Vjerovanje da je Ivan bio omiljeni učenik potvrđuju i činjenice iz njegova života.
Bio je sa Isusom pri izvođenju čuda sa kruhom i ribom.
Sa Petrom i Jakovom bio je svjedokom preobraženja i bio je uz Isusa tijekom njegove agonije u Gestemanskom vrtu.
Ivan je bio smješten desno od Isusa Krista na Posljednjoj večeri i bio je jedini učenik koji nije napusti Isusa tijekom užasa raspeća. Nastavio je bdijeti uz Isusove noge na križu i zatim nije nimalo oklijevao prihvaćajući Isusovo uskrsnuće od mrtvih.
Nakon uzašašća, Ivan je radio sa svetim Petrom organizirajući ranokršćansku Crkvu. Nakon nekoliko godina bio je prognan na grčki otok Patmos.
Sveti Ivan jedan je od najvećih kršćanskih evanđelista, a smatra se da je umro u dubokoj starosti u Efezu u Turskoj.