Sveti Martin, 11. studenoga

Sveti Martin, 11. studenoga

Sveti Martin, 11. studenoga

Sveti Martin se rodio u današnjem Szombathely– u Mađarskoj 397.. godine. Djetinjstvo je proveo uz oca u vojnom garnizonu u Paviji. Protiv volje, unovačili su ga u carsku gardu. Usred zime, našao se pred vratima grada Amiensa i susreo siromaha prosjaka, koji je od njega zatražio milostinju. Nemajući kod sebe novca, a gledajući prosjaka kako se smrzava, odrezao je polovicu svoga vojničkoga plašta i dao mu da se zaogrne. Sljedeće je noći usnio san vidjevši samoga Gospodin, zaogrnuta u polovicu svog plašta, koji mu je govorio: “Ovim me je plaštom zaogrnuo Martin.” Uvijek je bio blizu siromasima i progonjenima, a umro 11. XI. 397. kao biskup Toursa u Francuskoj čiji je zaštitnik – Za biskupa Toursa posvećen je god. 370. O njemu se govorilo da je bio “vojnik na silu, biskup po dužnosti, a monah po izboru«. On je prvi svetac koji nije bio mučenik.  Kao svetac se veoma časti i zaštitnik je mnogih pokrajina, gradova, sela… a uza nj su povezani i mnogi pučki običaji. Kod nas ga osobito slave obitelji Krešića. Umro je 397. godine. Po nakani Krešića svake godine u župskoj crkvi 11. studenog slavimo sv. misu na njegov spomendan.