Svetkovina Duha Svetoga

Narod-u-cr-01-W

 SVETKOVINA DUHA SVETOGA

(12. lipnja 2011.)

          Iduće nedjelje je svetkovina Presv. Trojstvo,  raspored svetih m isa redoviti:pučka u 900, misa mladih u 1100 i večernja u 1930 sati.Večeras u 1900 sati je i misa uočnica u crkvi sv. Ante u Groblju, Stari Neum,s prigodom za ispovijed pola sata ranije, tj. od 1830 sati.

         U ponedjeljak je sv. Ante , misa u groblju u 1100 i u crkvi u 1930 sati.

         Srijeda, petak i subota su kvatreni dani.

        VAŽNA OBAVIJEST: Tijekom cijele sezone možete s Vašim gostima posjetiti MUZEJ I GALERIJU u prostorijama ispod crkve između pučke mise i mise mladih, tj. oko 0930 do 1100 sati!

        Posjet MUZEJU I GALERIJI za goste moguć je inače svakim radnim danom od ponedjeljka do petka od 1630 do 1930 sati! Vanredni termin može se također za grupe ugovoriti na slijedeće telefone::  (00387)    063 726-218       ili      (00385)     0989384909.      Inforamcije se mogu dobiti i na fiksni telefon: –387 36 880-048.

       

Narod-u-cr-01-W

           KROZ TJEDAN su večernje mise u 1930 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (13):   Stari Neum: za pokojne u groblju i sve koji slave blagdan

Utorak (14):          Za p-g Ivu Putica, n. sin Tiho sa ob.
                             Za p. Božu Krmek, n. obitelj
Srijeda (15):          Za p. Miška Raguž, n. Ivanka Knežević
                             Mara Buconjiić za svoje pokojne

Četvrtak (16):        Jozo Ljiljanić za svoje pokojne
                             Za p. Matu Kralj i Anu Matić, n. Jadranka i Mila
Petak (17):            Mato Ljiljanić za svoje pokojne
                             Danica Ljiljanić za svoje pokojne

Subota (18):          Duži 900:     Za p-u Vinku, n. kći Draženka Batinović
                            Crkva:         Stana Menalo za pokojne
                                                 Za p. Mandu, n. Vicko Jogunica

Nedjelja (19):       U 900:          Za p. Ivku Lovrić, n. obitelj
                           U 1100:         Za  Anu – Anku Matić, n. Dragan
                            U 1930:       Z a   n a r o d

          Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
DARIO MATIĆ, sin Markov i Ljube r. Matić  –   i
MARTINA MILAT, kći Brankova i Kristine r. Matić
                                   
                Darovatelji za zvonik – crkvene objekte od zadnjeg čitanja:
200,- maraka: Svatovi Josipa Šutalo
50,- eura: Obitelj Vidić

         Krizmanike  će biskup (ili zamjenik)  ispitivati 15. lipnja u srijedu 1700 sati, obavezno je prisustvovanje, sve drugo treba odgoditi, koji ne dođu ili ne polože ići će kasnije u Mostar na ispit.
         Obavještavamo zbor AMICUS da dođu na sastanak u subotu  18. lipnbja u 1000 sati u župnu crkvu radi važnog dogovora!

        Ovih dana je u Gospodinu preminuo naš župljanin MIRO (MIOSLAV) ŠIMIĆ.   – Pomolimo se za pokoj njegove duše: Oče naš… Zdravo Marijo… Pokoj vječni… Duša njegova. i duše svih vjernih mrtvih po milosrđu Božjem počivale u miru! – Sprovod u petak 10. lipnja u 1800 sati, a misa zadužnica u župnoj crkvi u subotu 11. lipnja u 1930 sati.