Svi Sveti

Sv. Mise:  Svi SSvi-Sveti-mveti

Crkvice (molitva) u 1130, sati, Donji Klek u 1100, Duži u 1100, Jazina u 1000, Križ (molitva za p. branitelje) u 1600, Neum – groblje u 1500, Vranjevo Selo u 1000 , Ž upska. crkva u 900 sati.