TRI SELA – JEDNA VJERNICA – OSAM KAPELICA

Brestica
Brestica3 SELA – 1 ČELJADEBrestica-nova
A KAPELICA – 8!
 

Brestica, Donje Dračevice i Gornje Dračevice danas  imaju samo jednu stalnu stanovnicu  a kapelica osam! Na Brestici (Đurđeva glavica) slavi se sv. Jure i sv. Luka, pod selomje sv. Leopold,  u Vukovu Klancu presv. Srce Isusovo.U Dračevicama: Presv. Srce Isusovo, sv. Josip, sv. Nikola i sv. Mihovil.

Leopold-02-W
Vukov-02-W
Srce-Is-02-W
Jos-Nik-02-W
Nik-Jos-02-W
Mihael-02-W