ŽUPNA CRKVA GOSPE OD ZDRAVLJA

Crkva-novo-OK

ŽUPNA CRKVA GOSPE OD ZDRAVLJA

 

Crkva-novo-OKCivilne predratne vlasti  opirale su se punih deset godina da izdaju dozvolu za gradnju župne crkve u Neumu. Konačnosu 26. srpnja 1983,  dodjeljeno zemljište a 27. XII. je dobivena urbanistička suglasnost te 7. V. 1984,  privremena dozvola za gradnju. 2. rujna1983., iskup Žanić je  blagoslovio temeljne a na Božić 1986. dobivena je trajna  dozvola za gradnju . S radovima se ipak počelo tek 1990. Za vrijeme župnikovanja don Aleksandra Borasa obavljeni su betonski radovi, a onda je Domovinski rat prekinuo radove. nastavljeni su 1994. godine, novi župnik don Ivica Puljić osposobio ju je za službu Božju. Crkva još nije  dovršena.