Uskrs 4. IV. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI   od  5. do 11. travnja 2021.

Iduća nedjelja je BIJELA NEDJELJA ili NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA.. Puk je od pamtivijeka zove jednostavno MALI USKRS..Raspored svetih misa je nedjeljni:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (5):        Za p. Božicu i Stojana Šutala, n. Nikica
                           Za p. Antu Vukasovića, n. supruga Slavka
                           Za p. Mandu Jogunica, n. sin Vicko
                           Za p. Zdravka i Tonija Bačić, n. majka Mira
*
Utorak (6):        Za p. Slavku Basarić, n. Ljuba Krešić
                          Za p. Ivana Nikolića, n. obitelj
                          Za p. iz ob. Vukorep i Papac, n. Branko i Vinka
                           Za p. Anu Krešić, n. obitelj
                              Za p Ivu Kristića, n. Mara
*
Srijeda (7):        Za p. Božicu Šutalo, n. Katica
                           Za p. Radu, Maru i Božu, n. Dragan Menalo
                           Za p. Nikolu Raiča, n. supruga Ruža
                           Za p. Janju Batinović, n. obitelj
*
Četvrtak (8):      Za p. Ivana Glavinića, n. obitelj
                           Za p. Slavka i Rosu Krešić, n. Ljuba Goluža
                           Za p. Šćepana i Tadiju, n. Dragan i Mira Marić
                           Za p. Tanju i Karlu, n. Ivana Prkačin
*
Petak (9):          Za p. Nikolu, Jozu i Janju Kužić, n. Mladen
                           Za p. iz ob. Kuzman i Proleta, n. Mihajlo i Mira
                           Za p. Ivanu Krešića, n. obitelj
                           Za p. iz ob. Kužić i Lovrić, n. Neđa
*
Subota (10): Duži u 9:    Za p. Ivana Katića, n. kći Marijana
                     Crkva:          Za pokojnog Ivu Glavinića, n. obitelj
                                         Za p. Nikolu i Ljubu Glavinić, n. Pero
                                         Za p. Božu i Spaseniju, n. Željko Bender
                                         Za p. Željka i ost. pok. branitelje, n. Snježan Prović
*
Nedjelja (11):  Župska cr. u 9:    Za p. Slavka Savića, n. obitelj
                                                   Za p. Antu Štambuka, n. kći Zorica Sentić
                                       u 11:    Za p. Josipa Marčinka, n. Jozo i Angela Lovrić
                                                   Za p. Josiopa Marčinka, n. školske kolege
                   Nova cr. u 7 i 30:     Za p. iz ob. Ćorić, n. Mijo i Mara
                                                    Z  a   n a r o  d
                                     u 19:    Z a p. Antu Ćapeta, n. obitelj
*
    Stigao je novi broj Crkve na kamenu.